ï» ã€æ™ºèƒ½å«‹¹´åŽM大品牌】权威智能卫‹¹´åŽM大品牌排行_中洁æ™ø™ƒ½å«æʎ品牌榛ü/title> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.3.5.2.min.m.js"></script> <meta name="keywords" content="æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌排行æ¦?æ™ø™ƒ½å«æʎ品牌,æ™ø™ƒ½å«æʎ品牌æ¦? /> <meta name="description" content="æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌榜,ç”׃¸­‹zç½‘æ ÒŽ®æ™ø™ƒ½å«æʎ各种权威数据整合而来的排行榜,是目前国内专业的中国智能卫‹¹´å“ç‰Œæ¦œï¼Œæ˜¯æ‚¨é€‰è´­æ™ø™ƒ½å«æʎ依据的榜单ã€? /> <link href="/ViewScripts/TenBrand/List/css/main.css" rel="stylesheet" /> <link href="/ViewScripts/TenBrand/List/css/index.css" rel="stylesheet" /> <link href="/ViewScripts/TenBrand/BrandList/css/swiper.min.css" rel="stylesheet" /> <script src="/Scripts/Js/jquery-1.9.1.min.js"></script> <script src="/Scripts/Js/AdClick.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function () { var url = window.location.href; AdClick("0", "0", url); }) </script> <script src="/Scripts/Js/identity-verification.js"></script> <script type="text/javascript"> client_auth("//m.m.oufaman.com/pinpai/zhineng/"); </script> </head><div style="position: fixed;right: 0;top:100px;width: 125px; z-index:2000;"><div ><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.2018haoyunlai.com/from/188bet.php" ><img width="120px" height="600px" src="http://www.2018haoyunlai.com/images/188_120.gif"></a></div></div> <div style="position: fixed;left: 0;top: 100px;width: 125px;z-index:2000;"><div><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.2018haoyunlai.com/from/manbetx.php"><img width="120px" height="600px" src="http://www.2018haoyunlai.com/images/wb600.gif"></a> </div></div><div style="position: fixed;right: 0;top:100px;width: 125px; z-index:2000;"><div ><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.2018haoyunlai.com/from/188bet.php" ><img width="120px" height="600px" src="http://www.2018haoyunlai.com/images/188_120.gif"></a></div></div> <div style="position: fixed;left: 0;top: 100px;width: 125px;z-index:2000;"><div><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.2018haoyunlai.com/from/manbetx.php"><img width="120px" height="600px" src="http://www.2018haoyunlai.com/images/wb600.gif"></a> </div></div> <body> <div class="preloader" style="display: none;"></div> <input type="hidden" id="brandListId" value="5" /> <!--head--> <header class="ibk-header"> <div class="wrap2 clearfix"> <ul class="mleft clearfix"> <li class="li_head_img" style="margin-right: 30px;"> <a class="head_a" href="//m.oufaman.com"> <img src="/ViewScripts/TenBrand/List/img/head.png" alt=""> </a> </li> <li class="ibk-server"> 客服电话ï¼?00-661-8887ï¼?:30~18:00ï¼ </li> <li class="ibk-weCode"> <img src="/ViewScripts/TenBrand/List/img/icon_wx.png" alt=""> å¾®ä¿¡å…¬ä¼—å <div class="wecode"> <div class="we1"></div> <div class="wename">【官方微信【ü/div> </div> </li> </ul> <ul class="mright clearfix"> <li class="aline"> <a href="//m.oufaman.com/">中洁¾|‘首™å´ü/a> </li> <li class="aline"> 产品频道 <ul class="ibk-areaChanel-list lista"> <li><a href="//m.oufaman.com/shuilongtou/" target="_blank">水龙夳ü/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/linyufang/" target="_blank">淋æʎæˆÜŠ/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/yushigui/" target="_blank">‹¹´å®¤æŸ›ü/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/huasa/" target="_blank">花洒</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/matong/" target="_blank">马桶</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/yugang/" target="_blank">‹¹´çŽ×</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/mianpen/" target="_blank">面盆</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/shuicao/" target="_blank">水槽</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/chugui/" target="_blank">Š™±æŸœ</a></li> </ul> </li> <li class="aline"> 产区频道 <ul class="ibk-areaChanel-list listb"> <li><a href="//m.oufaman.com/chaozhou/" target="_blank">潮州</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/foshan/" target="_blank">佛山</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/changge/" target="_blank">æ²Ðn—</a></li> </ul> </li> <li class=""> <a href="//m.oufaman.com/map.aspx"> ¾|‘站地图</a> </li> </ul> </div> </header> <div class="banner"> <img class="logo" src="/ViewScripts/TenBrand/List/img/logo.png" alt=""> </div> <div class="container"> <!-- 当前路径---------------------------------------------------> <div class="path"> <span> å½“å‰ä½ç½®ï¼ <span> <a href="//m.oufaman.com/">中洁¾|ü/a> <span>></span> </span> <span> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/" target="_blank">品牌榛ü/a> <span>></span> </span> <span> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌 </span> </span> </div> <!-- tab切换-------------------------------------------------- --> <div class="tab01"> <div class="title"> <ul class="left tab_switching"> <li class="active">十大品牌榛ü/li> <li class="">工业卫æʎ品牌榛ü/li> <li style="display:none" >ç‰Îù‰²å“ç‰Œæ¦›ü/li> <li class="">新锐/产区榜单</li> <li><a href="//m.oufaman.com/PinPaiNew/BrandList.aspx" target="_blank" style="color: #222222;">更多榜单</a></li> </ul> <p class="right">数据来源:中‹zç½‘数据研究中心</p> </div> <div class="content" id="tab"> <!--十大品牌æ¦?-> <div id="tab_change01" class=""> <div class="content_son content01"> <p class="title_son">中国卫æʎ榜:</p> <ul class="txt_son"> <!--中国卫æʎæ¦?-> <li class="active"><a href="//m.oufaman.com/pinpai/wy/" target="_blank">中国卫æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/wjwy/" target="_blank">五金卫æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/tcwy/" target="_blank">陶瓷卫æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/zhineng/" target="_blank">æ™ø™ƒ½å«æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/jieshui/" target="_blank">节水卫æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/xiuxian/" target="_blank">休闲卫æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/mt/" target="_blank">马桶</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/lt/" target="_blank">水龙夳ü/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/ysg/" target="_blank">‹¹´å®¤æŸ›ü/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/lyf/" target="_blank">淋æʎæˆÜŠ/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/znmt/" target="_blank">æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/znmtg/" target="_blank">æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶ç›•ü/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/hs/" target="_blank">花洒</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/sc/" target="_blank">水槽</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/yg/" target="_blank">‹¹´çŽ×</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/hzf/" target="_blank">汗蒸æˆÜŠ/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/amyg/" target="_blank">按摩‹¹´çŽ×</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/mp/" target="_blank">面盆</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/qwdz/" target="_blank">全卫定制</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/lyj/" target="_blank">æ™ø™ƒ½æ™¾è¡£æžµü/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/drmjj/" target="_blank">ç”늃­æ¯›å·¾æžµü/a></li> </ul> </div> <div class="content_son content01"> <p class="title_son">世界卫æʎ榜:</p> <ul class="txt_son tab_change01"> <!-- 世界卫æÊŽæ¦ --> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/Bathroom/" target="_blank">世界卫æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/LuxuryBathroom/" target="_blank">奢侈卫æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/hardware/" target="_blank">五金卫æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/Ceramics/" target="_blank">陶瓷卫æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/Leisure/" target="_blank">休闲卫æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/Intelligence/" target="_blank">æ™ø™ƒ½å«æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/Italy/" target="_blank">意大利卫‹¹³ü/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/germany/" target="_blank">德国卫æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/usa/" target="_blank">¾ŸŽå›½å«æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/Toilet/" target="_blank">马桶</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/faucet/" target="_blank">水龙夳ü/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/Bathtub/" target="_blank">‹¹´çŽ×</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/Sink/" target="_blank">水槽</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/Shower/" target="_blank">花洒</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/spa/" target="_blank">按摩‹¹´çŽ×</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/ShowerRoom/" target="_blank">淋æʎæˆÜŠ/a></li> </div> </div> <!--工业卫æʎ品牌æ¦?-> <div id="tab_change02" class="hide"> <div class="content_son content01"> <p class="title_son">工业品牌榜:</p> <ul class="txt_son"> <li class="active"><a href="//m.oufaman.com/pinpai/gyl/hs/" target="_blank">花洒</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/gyl/lyhs/" target="_blank">大淋‹¹´èŠ±‹z‘ü/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/gyl/mt/" target="_blank">马桶</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/gyl/ysg/" target="_blank">‹¹´å®¤æŸ›ü/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/gyl/znmt/" target="_blank">æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/gyl/lyf/" target="_blank">淋æʎæˆÜŠ/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/gyl/slt/" target="_blank">水龙夳ü/a></li> </ul> </div> <div class="content_son content01"> <p class="title_son">配äšg供应商:</p> <ul class="txt_son tab_change01"> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/GYS/dilou/" target="_blank">地漏</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/GYS/faxing/" target="_blank">阀èŠ?/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/GYS/sxpj/ " target="_blank">水箱配äšg</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/GYS/ruanguan/" target="_blank">软管</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/gylt/" target="_blank">感应龙头</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/hwlt/" target="_blank">恒温龙头</a></li> </ul> </div> <div class="content_son content01"> </div> </div> <!--ç‰Îù‰²å“ç‰Œæ¦?-> <div id="tab_change03" class="hide"> </div> <!--新锐/产区榜单--> <div id="tab_change04" class="hide"> <div class="content_son content01"> <ul class="txt_son" id="china_list"> <li class="active"><a href="//m.oufaman.com/pinpai/wlxr/" target="_blank">新锐卫æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/czwy/" target="_blank">潮州整体卫æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/czznwy/" target="_blank">潮州æ™ø™ƒ½å«æʎ</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/czysg/" target="_blank">潮州‹¹´å®¤æŸ›ü/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/czmt/" target="_blank">潮州马桶</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/czpj/" target="_blank">潮州卫æʎ配äšg</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/hnpj/" target="_blank">æ²Ðn—配äšg供应啅ü/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/xrznmt/" target="_blank">中国æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶æ–°é”åå¤§å“ç‰Œ</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- 内容 --> <div class="container"> <!-- 世界卫æʎ十大品牌æ¦?------------------------------------------------- --> <div class="brand_List" id="brand_List"> <a target="_blank" href="http://www.ftzlj.com/zlj_news/20201120/detail815561.shtml"> <div style="text-align:center;display:none;"> <img src="/ViewScripts/TenBrand/List/image/zlz.png" /> </div> </a> <section class="title"> <p class="left">中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌</p> <div class="right" id="sort_status"> <!-- 排序方式 --> <div class="status status01"> <img src="/ViewScripts/TenBrand/List/img/sort_active.png" alt=""> <span>默认</span> </div> <div class="status status02"> <img src="/ViewScripts/TenBrand/List/img/fire.png" alt=""> <span>å…Ïx³¨åº?/span> </div> </div> </section> <section class="content" id="agent_status"> <div id="list1"> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900412.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-10/20191012152538665.jpg" alt=""> <p class="brand_title">和成卫æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900412.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,和成卫æʎHCG和成äº?931òq´å‰³½f‹äºŽä¸­å›½å°æ¹¾ï¼Œç»åŽ?0òq´çš„¼‚¨ç ºï¼Œå·²è·»èín世界高档卫æʎ品牌行列。HCG和成横跨建筑、精密陶瓗÷€ç‚‰å…·åŠä½å®…讑֤‡½{‰å¤šä¸ªé¢†åŸŸï¼Œå…¶å•ä½“静音马桶年äº?5万äšg〠</a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20201228/Detail815978.shtml" title="防冻ž®è„“å£ | 寒潮来袭 和成来支æ‹? target="_blank" class="left"> 防冻ž®è„“å£ | 寒潮来袭 å’Œæˆæ¥æ”¯æ‹ </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20201215/Detail815886.shtml" title="匠心八åŽMè½½|和成卫æʎ斩获“沸腾质量奖â€? target="_blank" class="left"> 匠心八åŽMè½½|和成卫æʎ斩获“沸腾质量奖†</a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">4.7w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900412.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900426.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-10/20191011145956288.jpg" alt=""> <p class="brand_title">恒洁卫æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900426.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,恒洁卫æʎ不断创新,目前掌握卫‹¹´ä¸“利超˜q?00™å¹ï¼Œæ‹¥æœ‰­‘…过4000òq³ç±³çš„卫‹¹´å…¨å“ç±»ç ”发中心,依托分布于深圳、佛å±Þq­‰åœ°çš„自有æ™ø™ƒ½äº§å“ã€é™¶ç“äh´å…—÷€æʎ室柜、五金龙头、淋‹¹´æˆ¿åŠæʎ¾~¸ç­‰äº”大品类生äñ”基地,以业界 </a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20210126/Detail816243.shtml" title="《梦æƒÏx”¹é€ å®¶7》| 温暖收官,恒‹zå®ˆæŠ¤ç‘ô¾l­è¿œèˆ? target="_blank" class="left"> 《梦æƒÏx”¹é€ å®¶7》| 温暖收官,恒‹zå®ˆæŠ¤ç‘ô¾l </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20210114/Detail816137.shtml" title="《梦æƒÏx”¹é€ å®¶7》| 挑战病房攚w€ ï¼Œæ’洁½{‘è“væ²ÀL„ˆæ˜Ÿçƒ" target="_blank" class="left"> 《梦æƒÏx”¹é€ å®¶7》| 挑战病房攚w€ ï¼Œæ’洁½{‘è“v </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">4.6w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900426.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900443.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-10/20191012155750320.jpg" alt=""> <p class="brand_title">‹Æ§èµ\莎卫‹¹³ü/p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900443.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,‹Æ§èµ\莎卫‹¹´ä¸»è¦ç”Ÿäº§ç”µè„‘蒸汽淋‹¹´æˆ¿ã€æ¡‘拿房、按摩æʎ¾~¸ã€æ™ºèƒ½åä¾¿å™¨½{‰å«‹¹´æ´å…ïL³»åˆ—äñ”品,òq´äñ”能达500万äšg,其æ™ø™ƒ½å«æʎ产品在欧¾ŸŽå¸‚场有优秀的销售业¾l©ã€‚目前,在北京、上‹¹—÷€æ‡Ÿå…°ã€æ¾³å¤§åˆ©äºšç­‰åœ°å‡å¼€è®¾äº†é”€ </a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20210128/Detail816264.shtml" title="‹Æ§èµ\莎卫‹¹´å…‰æ³¢æˆ¿ | 帮èín体加温,¾l™å¥åº·åŠ åˆ? target="_blank" class="left"> ‹Æ§èµ\莎卫‹¹´å…‰æ³¢æˆ¿ | 帮èín体加温,¾l™å¥åº </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20210122/Detail816217.shtml" title="¾ŸŽå¥½äººå±… 品质生活丨欧路莎荣登â€?020中国家居行业价å€?00公司â€? target="_blank" class="left"> ¾ŸŽå¥½äººå±… 品质生活丨欧路莎荣登â€?020ä¸ </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">4.7w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900443.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900425.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-10/20191012152425687.jpg" alt=""> <p class="brand_title">东鹏整装卫æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900425.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,东鹏‹zå…·æ‹¥æœ‰ä½›å±±ã€æ±Ÿè¥Ñ€æ±Ÿé—¨é¹¤å±±ã€é‡åº†æ°¸å·?大生产基圎ͼŒä¸¥æ ¼æŒ‰ç…§ISO9001体系建立完善的生产管理体¾p¡€è´¨é‡ç®¡ç†ä½“¾pÕd’ŒæœåŠ¡½Ž¡ç†ä½“系。同æ—Óž¼Œä¸€ç›´å°†¿U‘技研发¾UÐnìa企业战略性投资范围内,拥有å¯d国Riedham </a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20201203/Detail815699.shtml" title="东鹏·å¤§å›½¾_‘Ö“æŽ¨èä¸¨å¥åºähŠ—菌的马桶,“它”不香吗ï¼? target="_blank" class="left"> 东鹏·å¤§å›½¾_‘Ö“æŽ¨èä¸¨å¥åºähŠ—菌的马桶,†</a> <a href="//m.oufaman.com/News/20201203/Detail815700.shtml" title="ä¸œé¹äººç‰©å¿ No.2期:半检¾UÕF¸Šçš„马桶“老中匠Z€? target="_blank" class="left"> ä¸œé¹äººç‰©å¿ No.2期:半检¾UÕF¸Šçš„é©¬æ¡¶â€œè€ </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">3.6w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900425.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900404.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2020-12/2020123015014169.jpg" alt=""> <p class="brand_title">安华卫æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900404.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,拥有六大çŽîC»£åŒ–生产基圎ͼŒå åœ°é¢ç§¯6000多亩;年产各¾c»é«˜æ¡£é™¶ç“äh´å…?50多万ä»Óž¼ŒåŽ‹å…‹åŠ›æʎ¾~¸ã€æ·‹‹¹´æˆ¿ã€è’¸æ±½æˆ¿ã€æʎ室柜、五金龙头、不锈钢盆、五金挂ä»Óž¼ŒåŠæ™¾è¡£æœº½{‰å«‹¹´è®¾æ–?00多万套,˜q?000个营销¾|‘ç‚¹éå¸ƒå… </a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20210119/Detail816185.shtml" title="安华卫æÊŽï½œå¤§å¯’å·²è‡ å¦‚ä½•ä¼˜é›…çš„åº¦˜q‡å†¬å¤? target="_blank" class="left"> 安华卫æÊŽï½œå¤§å¯’å·²è‡ å¦‚ä½•ä¼˜é›…çš„åº¦˜q‡å†¬å¤ </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20210104/Detail816038.shtml" title="安华卫æʎ荣获“抗疫爱心企业”称å? target="_blank" class="left"> 安华卫æÊŽè£èŽ·â€œæŠ—ç–«çˆ±å¿ƒä¼ä¸šâ€ç§°å </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">6.8w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900404.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900435.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-10/20191012152733288.jpg" alt=""> <p class="brand_title">‹¹ªé²¸å«æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900435.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,‹¹ªé²¸å«æʎ创始äº?994òqß_¼Œæ˜¯ä¸­å›½å«‹¹´è¡Œä¸šå®žåŠ›ä¸Žå½±å“åŠ›å…¼å…ïLš„龙头品牌。在中国,浪鲸卫‹¹´å·²¾læ‹¥æœ‰è¶…˜q?500家的销售网点,‹¹ªé²¸å«æʎ产品出口全球,远销¾ŸŽå›½ã€å¯då›½ã€è‹±å›½ã€æ³•å›½ã€è¥¿ç­ç‰™ã€æ„å¤§åˆ©ã€éŸ©å›½ã€æ—¥æœ¬ã€æ²™ç‰ </a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20210122/Detail816213.shtml" title="‹¹ªé²¸å«æʎ脉霸S12æ™ø™ƒ½æ¸©æŽ§åä¾¿å™¨æƒŠè‰³ä¸Šå¸ 引领健康卫æʎ新趋åŠ? target="_blank" class="left"> ‹¹ªé²¸å«æʎ脉霸S12æ™ø™ƒ½æ¸©æŽ§åä¾¿å™¨æƒŠè‰³ä¸Š </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20210109/Detail816098.shtml" title="颠覆式剳æ–?#183;‹¹ªé²¸å«æʎ脉霸æ™ø™ƒ½æ¸©æŽ§åº§ä¾¿å™¨æƒŠè‰³ä¸Šå¸? target="_blank" class="left"> 颠覆式剳æ–?#183;‹¹ªé²¸å«æʎ脉霸æ™ø™ƒ½æ¸©æŽ§åº§ä¾¿ </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">4.3w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900435.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900481.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2020-3/202032093427711.jpg" alt=""> <p class="brand_title">九牧厨卫</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900481.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,国内整体卫æʎ品牌商,以龙头è“vå®Óž¼Œå‘展成一家以卫生陶瓷、智能厨卫、整体卫‹¹´ã€åŽ¨å«å®¶å…—÷€äº”金龙头、厨卫五金äؓä¸ÖM½“业务的大型厨卫企业。新投åìa国内首条百万产能的陶ç“ïL”Ÿäº§çº¿ã€ </a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20210118/Detail816153.shtml" title="19.5亿!九牧30周年敬献史诗¾U§å…¨æ°‘ç‹‚‹Æ¢ç››å®? target="_blank" class="left"> 19.5亿!九牧30周年敬献史诗¾U§å…¨æ°‘ç‹‚‹Æ </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20210115/Detail816149.shtml" title="19.8亿!九牧而立之年再出发,重磅发布未来战略ï¼? target="_blank" class="left"> 19.8äº¿ï¼ä¹ç‰§è€Œç«‹ä¹‹å¹´å†å‡ºå‘ï¼Œé‡ç£…å‘å¸ƒæœ </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">6.4w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900481.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900420.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2020-4/2020428145419359.png" alt=""> <p class="brand_title">½Ž­ç‰Œå«æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900420.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,½Ž­ç‰Œå«æʎ,自1994òq´å¾½f‹ä»¥æ¥ï¼Œåœ¨å…¨å›½æœ‰5000余个销售网炏V€‚主要生产ARROW½Ž­ç‰Œé™¶ç“·å«ç”Ÿ‹zå…·ã€åŽ‹å…‹åŠ›‹¹´çŽ×、冲‹¹ªçŽ×、淋‹¹´æˆ¿ã€è’¸æ±½æˆ¿ã€å®žæœ¨æʎ室柜、PVC‹¹´å®¤æŸœã€å…¨é“œè´¨é•€é“¬é¾™å¤´ã€ä¸é”ˆé’¢ç›†åŠäº”金挂äšg½{‰å«ç”Ÿé—´å…¨é… </a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20210126/Detail816241.shtml" title="½Ž­ç‰Œå«æʎòq´è´§èŠ‚开启,春节不打烊新òq´ç„•æ–°å®¶" target="_blank" class="left"> ½Ž­ç‰Œå«æʎòq´è´§èŠ‚开启,春节不打烊新òq´ç„• </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20210126/Detail816240.shtml" title="助力千年大计,箭牌卫‹¹´åìa围雄安新区徏材集采名å½? target="_blank" class="left"> 助力千年大计,箭牌卫‹¹´åìa围雄安新区徏 </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">5.1w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900420.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900441.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-10/2019101214521758.jpg" alt=""> <p class="brand_title">¾l´å«å«æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900441.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,1995òq´æˆåŠŸå¼€å‘国内首台智能便盖;2003òq´å†‹Æ¡ç ”发了国内首台一体化多功能智能马æ¡Óž¼Œå‚与了行业《åñ”便洁íw«å™¨ã€‹æ ‡å‡†çš„制定。拥有VIVI、IGG、KEFA三大品牌,四家大型生产基地。荣获“中国驰名商标”荣誉〠</a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20200923/Detail814709.shtml" title="恒维品质,蝲誉前行!恒维卫æʎ㔉联“潮州智能马桶åŽM大领衔品牌â€? target="_blank" class="left"> 恒维品质,蝲誉前行!恒维卫æÊŽã”‰è”â€œæ½®å· </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20200923/Detail814706.shtml" title="聚势而“维”,æ™ø™µ¢æœªæ¥ï¼æ’¾l´å«‹¹ß_¼†æ–°ç†å¿µå¹¿å‘Šç­–划签订战略合ä½? target="_blank" class="left"> 聚势而“维”,æ™ø™µ¢æœªæ¥ï¼æ’¾l´å«‹¹ß_¼†æ–°ç†å¿ </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">6w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900441.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900448.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-10/20191012155829653.jpg" alt=""> <p class="brand_title">è‹Þqš‡å«æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900448.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,è‹Þqš‡å«æʎ主要生äñ”销售蒸汽房、按摩æʎ¾~¸ã€æ·‹‹¹´æˆ¿½{‰ä¼‘闲卫‹¹´äñ”品,定位中高½f¯å¸‚场。是香格里拉、喜来登、西雅图、烦菲娅½{‰è¶…五星¾U§é…’店亚太合作伙ä¼ß_¼Œæ‹¥æœ‰1000多家国内专卖店〠</a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20200214/Detail812824.shtml" title="è‹Þqš‡å«æʎ庞健锋:万众一心,çˆ×ƒ¸¾~ºå¸­ï¼? target="_blank" class="left"> è‹Þqš‡å«æʎ庞健锋:万众一心,çˆ×ƒ¸¾~ºå¸­ï¼ </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20190712/Detail811146.shtml" title="东莞展会圆满收官,英皇吸引世界目光!" target="_blank" class="left"> 东莞展会圆满收官,英皇吸引世界目光! </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">6.7w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900448.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> </div> <div id="list2" class="hide"> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900404.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2020-12/2020123015014169.jpg" alt=""> <p class="brand_title">安华卫æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900404.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,拥有六大çŽîC»£åŒ–生产基圎ͼŒå åœ°é¢ç§¯6000多亩;年产各¾c»é«˜æ¡£é™¶ç“äh´å…?50多万ä»Óž¼ŒåŽ‹å…‹åŠ›æʎ¾~¸ã€æ·‹‹¹´æˆ¿ã€è’¸æ±½æˆ¿ã€æʎ室柜、五金龙头、不锈钢盆、五金挂ä»Óž¼ŒåŠæ™¾è¡£æœº½{‰å«‹¹´è®¾æ–?00多万套,˜q?000个营销¾|‘ç‚¹éå¸ƒå… </a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20210119/Detail816185.shtml" title="安华卫æÊŽï½œå¤§å¯’å·²è‡ å¦‚ä½•ä¼˜é›…çš„åº¦˜q‡å†¬å¤? target="_blank" class="left"> 安华卫æÊŽï½œå¤§å¯’å·²è‡ å¦‚ä½•ä¼˜é›…çš„åº¦˜q‡å†¬å¤ </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20210104/Detail816038.shtml" title="安华卫æʎ荣获“抗疫爱心企业”称å? target="_blank" class="left"> 安华卫æÊŽè£èŽ·â€œæŠ—ç–«çˆ±å¿ƒä¼ä¸šâ€ç§°å </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">6.8w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900404.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900448.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-10/20191012155829653.jpg" alt=""> <p class="brand_title">è‹Þqš‡å«æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900448.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,è‹Þqš‡å«æʎ主要生äñ”销售蒸汽房、按摩æʎ¾~¸ã€æ·‹‹¹´æˆ¿½{‰ä¼‘闲卫‹¹´äñ”品,定位中高½f¯å¸‚场。是香格里拉、喜来登、西雅图、烦菲娅½{‰è¶…五星¾U§é…’店亚太合作伙ä¼ß_¼Œæ‹¥æœ‰1000多家国内专卖店〠</a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20200214/Detail812824.shtml" title="è‹Þqš‡å«æʎ庞健锋:万众一心,çˆ×ƒ¸¾~ºå¸­ï¼? target="_blank" class="left"> è‹Þqš‡å«æʎ庞健锋:万众一心,çˆ×ƒ¸¾~ºå¸­ï¼ </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20190712/Detail811146.shtml" title="东莞展会圆满收官,英皇吸引世界目光!" target="_blank" class="left"> 东莞展会圆满收官,英皇吸引世界目光! </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">6.7w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900448.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900481.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2020-3/202032093427711.jpg" alt=""> <p class="brand_title">九牧厨卫</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900481.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,国内整体卫æʎ品牌商,以龙头è“vå®Óž¼Œå‘展成一家以卫生陶瓷、智能厨卫、整体卫‹¹´ã€åŽ¨å«å®¶å…—÷€äº”金龙头、厨卫五金äؓä¸ÖM½“业务的大型厨卫企业。新投åìa国内首条百万产能的陶ç“ïL”Ÿäº§çº¿ã€ </a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20210118/Detail816153.shtml" title="19.5亿!九牧30周年敬献史诗¾U§å…¨æ°‘ç‹‚‹Æ¢ç››å®? target="_blank" class="left"> 19.5亿!九牧30周年敬献史诗¾U§å…¨æ°‘ç‹‚‹Æ </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20210115/Detail816149.shtml" title="19.8亿!九牧而立之年再出发,重磅发布未来战略ï¼? target="_blank" class="left"> 19.8äº¿ï¼ä¹ç‰§è€Œç«‹ä¹‹å¹´å†å‡ºå‘ï¼Œé‡ç£…å‘å¸ƒæœ </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">6.4w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900481.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900441.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-10/2019101214521758.jpg" alt=""> <p class="brand_title">¾l´å«å«æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900441.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,1995òq´æˆåŠŸå¼€å‘国内首台智能便盖;2003òq´å†‹Æ¡ç ”发了国内首台一体化多功能智能马æ¡Óž¼Œå‚与了行业《åñ”便洁íw«å™¨ã€‹æ ‡å‡†çš„制定。拥有VIVI、IGG、KEFA三大品牌,四家大型生产基地。荣获“中国驰名商标”荣誉〠</a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20200923/Detail814709.shtml" title="恒维品质,蝲誉前行!恒维卫æʎ㔉联“潮州智能马桶åŽM大领衔品牌â€? target="_blank" class="left"> 恒维品质,蝲誉前行!恒维卫æÊŽã”‰è”â€œæ½®å· </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20200923/Detail814706.shtml" title="聚势而“维”,æ™ø™µ¢æœªæ¥ï¼æ’¾l´å«‹¹ß_¼†æ–°ç†å¿µå¹¿å‘Šç­–划签订战略合ä½? target="_blank" class="left"> 聚势而“维”,æ™ø™µ¢æœªæ¥ï¼æ’¾l´å«‹¹ß_¼†æ–°ç†å¿ </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">6w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900441.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900420.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2020-4/2020428145419359.png" alt=""> <p class="brand_title">½Ž­ç‰Œå«æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900420.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,½Ž­ç‰Œå«æʎ,自1994òq´å¾½f‹ä»¥æ¥ï¼Œåœ¨å…¨å›½æœ‰5000余个销售网炏V€‚主要生产ARROW½Ž­ç‰Œé™¶ç“·å«ç”Ÿ‹zå…·ã€åŽ‹å…‹åŠ›‹¹´çŽ×、冲‹¹ªçŽ×、淋‹¹´æˆ¿ã€è’¸æ±½æˆ¿ã€å®žæœ¨æʎ室柜、PVC‹¹´å®¤æŸœã€å…¨é“œè´¨é•€é“¬é¾™å¤´ã€ä¸é”ˆé’¢ç›†åŠäº”金挂äšg½{‰å«ç”Ÿé—´å…¨é… </a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20210126/Detail816241.shtml" title="½Ž­ç‰Œå«æʎòq´è´§èŠ‚开启,春节不打烊新òq´ç„•æ–°å®¶" target="_blank" class="left"> ½Ž­ç‰Œå«æʎòq´è´§èŠ‚开启,春节不打烊新òq´ç„• </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20210126/Detail816240.shtml" title="助力千年大计,箭牌卫‹¹´åìa围雄安新区徏材集采名å½? target="_blank" class="left"> 助力千年大计,箭牌卫‹¹´åìa围雄安新区徏 </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">5.1w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900420.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900412.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-10/20191012152538665.jpg" alt=""> <p class="brand_title">和成卫æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900412.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,和成卫æʎHCG和成äº?931òq´å‰³½f‹äºŽä¸­å›½å°æ¹¾ï¼Œç»åŽ?0òq´çš„¼‚¨ç ºï¼Œå·²è·»èín世界高档卫æʎ品牌行列。HCG和成横跨建筑、精密陶瓗÷€ç‚‰å…·åŠä½å®…讑֤‡½{‰å¤šä¸ªé¢†åŸŸï¼Œå…¶å•ä½“静音马桶年äº?5万äšg〠</a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20201228/Detail815978.shtml" title="防冻ž®è„“å£ | 寒潮来袭 和成来支æ‹? target="_blank" class="left"> 防冻ž®è„“å£ | 寒潮来袭 å’Œæˆæ¥æ”¯æ‹ </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20201215/Detail815886.shtml" title="匠心八åŽMè½½|和成卫æʎ斩获“沸腾质量奖â€? target="_blank" class="left"> 匠心八åŽMè½½|和成卫æʎ斩获“沸腾质量奖†</a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">4.7w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900412.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900443.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-10/20191012155750320.jpg" alt=""> <p class="brand_title">‹Æ§èµ\莎卫‹¹³ü/p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900443.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,‹Æ§èµ\莎卫‹¹´ä¸»è¦ç”Ÿäº§ç”µè„‘蒸汽淋‹¹´æˆ¿ã€æ¡‘拿房、按摩æʎ¾~¸ã€æ™ºèƒ½åä¾¿å™¨½{‰å«‹¹´æ´å…ïL³»åˆ—äñ”品,òq´äñ”能达500万äšg,其æ™ø™ƒ½å«æʎ产品在欧¾ŸŽå¸‚场有优秀的销售业¾l©ã€‚目前,在北京、上‹¹—÷€æ‡Ÿå…°ã€æ¾³å¤§åˆ©äºšç­‰åœ°å‡å¼€è®¾äº†é”€ </a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20210128/Detail816264.shtml" title="‹Æ§èµ\莎卫‹¹´å…‰æ³¢æˆ¿ | 帮èín体加温,¾l™å¥åº·åŠ åˆ? target="_blank" class="left"> ‹Æ§èµ\莎卫‹¹´å…‰æ³¢æˆ¿ | 帮èín体加温,¾l™å¥åº </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20210122/Detail816217.shtml" title="¾ŸŽå¥½äººå±… 品质生活丨欧路莎荣登â€?020中国家居行业价å€?00公司â€? target="_blank" class="left"> ¾ŸŽå¥½äººå±… 品质生活丨欧路莎荣登â€?020ä¸ </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">4.7w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900443.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900426.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-10/20191011145956288.jpg" alt=""> <p class="brand_title">恒洁卫æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900426.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,恒洁卫æʎ不断创新,目前掌握卫‹¹´ä¸“利超˜q?00™å¹ï¼Œæ‹¥æœ‰­‘…过4000òq³ç±³çš„卫‹¹´å…¨å“ç±»ç ”发中心,依托分布于深圳、佛å±Þq­‰åœ°çš„自有æ™ø™ƒ½äº§å“ã€é™¶ç“äh´å…—÷€æʎ室柜、五金龙头、淋‹¹´æˆ¿åŠæʎ¾~¸ç­‰äº”大品类生äñ”基地,以业界 </a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20210126/Detail816243.shtml" title="《梦æƒÏx”¹é€ å®¶7》| 温暖收官,恒‹zå®ˆæŠ¤ç‘ô¾l­è¿œèˆ? target="_blank" class="left"> 《梦æƒÏx”¹é€ å®¶7》| 温暖收官,恒‹zå®ˆæŠ¤ç‘ô¾l </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20210114/Detail816137.shtml" title="《梦æƒÏx”¹é€ å®¶7》| 挑战病房攚w€ ï¼Œæ’洁½{‘è“væ²ÀL„ˆæ˜Ÿçƒ" target="_blank" class="left"> 《梦æƒÏx”¹é€ å®¶7》| 挑战病房攚w€ ï¼Œæ’洁½{‘è“v </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">4.6w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900426.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900435.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-10/20191012152733288.jpg" alt=""> <p class="brand_title">‹¹ªé²¸å«æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900435.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,‹¹ªé²¸å«æʎ创始äº?994òqß_¼Œæ˜¯ä¸­å›½å«‹¹´è¡Œä¸šå®žåŠ›ä¸Žå½±å“åŠ›å…¼å…ïLš„龙头品牌。在中国,浪鲸卫‹¹´å·²¾læ‹¥æœ‰è¶…˜q?500家的销售网点,‹¹ªé²¸å«æʎ产品出口全球,远销¾ŸŽå›½ã€å¯då›½ã€è‹±å›½ã€æ³•å›½ã€è¥¿ç­ç‰™ã€æ„å¤§åˆ©ã€éŸ©å›½ã€æ—¥æœ¬ã€æ²™ç‰ </a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20210122/Detail816213.shtml" title="‹¹ªé²¸å«æʎ脉霸S12æ™ø™ƒ½æ¸©æŽ§åä¾¿å™¨æƒŠè‰³ä¸Šå¸ 引领健康卫æʎ新趋åŠ? target="_blank" class="left"> ‹¹ªé²¸å«æʎ脉霸S12æ™ø™ƒ½æ¸©æŽ§åä¾¿å™¨æƒŠè‰³ä¸Š </a> <a href="//m.oufaman.com/News/20210109/Detail816098.shtml" title="颠覆式剳æ–?#183;‹¹ªé²¸å«æʎ脉霸æ™ø™ƒ½æ¸©æŽ§åº§ä¾¿å™¨æƒŠè‰³ä¸Šå¸? target="_blank" class="left"> 颠覆式剳æ–?#183;‹¹ªé²¸å«æʎ脉霸æ™ø™ƒ½æ¸©æŽ§åº§ä¾¿ </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">4.3w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900435.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> <li> <!-- *********** *********** *********** --> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900425.html" class="brand" target="_blank"> <img class="logo" src="http://img.jieju.cn/upimg/2019-10/20191012152425687.jpg" alt=""> <p class="brand_title">东鹏整装卫æʎ</p> </a> <!-- *********** *********** *********** ***********--> <div class="center"> <p class="center_txt center_txt01"> <span class="content_2"> <span class="title_2">上榜理由:</span> <span> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900425.html" target="_blank"> 中国æ™ø™ƒ½å«æʎ十大品牌,东鹏‹zå…·æ‹¥æœ‰ä½›å±±ã€æ±Ÿè¥Ñ€æ±Ÿé—¨é¹¤å±±ã€é‡åº†æ°¸å·?大生产基圎ͼŒä¸¥æ ¼æŒ‰ç…§ISO9001体系建立完善的生产管理体¾p¡€è´¨é‡ç®¡ç†ä½“¾pÕd’ŒæœåŠ¡½Ž¡ç†ä½“系。同æ—Óž¼Œä¸€ç›´å°†¿U‘技研发¾UÐnìa企业战略性投资范围内,拥有å¯d国Riedham </a> </span> </span> </p> <p class="center_txt"> <span class="content_3"> <span class="title_2">最新动æ€?</span> <span class="list_content"> <a href="//m.oufaman.com/News/20201203/Detail815699.shtml" title="东鹏·å¤§å›½¾_‘Ö“æŽ¨èä¸¨å¥åºähŠ—菌的马桶,“它”不香吗ï¼? target="_blank" class="left"> 东鹏·å¤§å›½¾_‘Ö“æŽ¨èä¸¨å¥åºähŠ—菌的马桶,†</a> <a href="//m.oufaman.com/News/20201203/Detail815700.shtml" title="ä¸œé¹äººç‰©å¿ No.2期:半检¾UÕF¸Šçš„马桶“老中匠Z€? target="_blank" class="left"> ä¸œé¹äººç‰©å¿ No.2期:半检¾UÕF¸Šçš„é©¬æ¡¶â€œè€ </a> </span> </span> </p> </div> <!-- å…Ïx³¨åº --> <div class="concern"> <span class="txt01">3.6w</span> <span class="txt02">å…Ïx³¨åº?/span> </div> <!-- 我要代理 --> <div class="agent agent_status box_btn"> <strong></strong> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900425.html" target="_blank">我要代理</a> </div> </li> </div> </section> </div> <!-- ç›¸å…³æ¦œå•æŽ¨èï¼ ------> <!-- òq¿å‘ŠæœåŠ¡ä½ --> <div class="advertisement"> <div class="left"> <img src="/ViewScripts/TenBrand/List/img/adv.jpg" alt=""> </div> <div class="right"> <div class="swiper-container"> <div class="swiper-wrapper" id="bottomAd"> </div> <!-- 如果需要分™åµå™¨ --> <div class="swiper-pagination"></div> </div> </div> </div> <!-- æ²¸è…¾è´¨é‡å¥–ä¼˜å“ --> <!--电商热销模块--> <div class="shopping-detail-2 slideGroup"> <div class="parHd"> <ul class="hot-nav"> <h2 style="width:157px;">沸腾质量奖优å“?sub></sub></h2> <li class="on">æ™ø™ƒ½ä¼˜å“</li> <li style="margin-right:60px;">马桶优品</li> <li style="margin-right:60px;">‹¹´æŸœä¼˜å“</li> <li style="margin-right:60px;">‹¹´æˆ¿ä¼˜å“</li> <li style="margin-right:60px;">龙头优品</li> <li>花洒优品</li> </ul> </div> <div class="parBd"> <ul class="hot-show hot-slide" id="icon1"> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','http://www.ftzlj.com/product/OLS-IT-626');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="http://www.ftzlj.com/product/OLS-IT-626" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-12/20201225164549571.png" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">‹Æ§èµ\莎智能马桶OLS-IT-626</h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','http://www.ftzlj.com/product/HDE3010T');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="http://www.ftzlj.com/product/HDE3010T" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-12/2020122516457582.png" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">惠达HDE3010Tæ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶</h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','//m.oufaman.com/ftb/product/HCE900A01');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="//m.oufaman.com/ftb/product/HCE900A01" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-5/201956151851486.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">恒洁Q9æ™ø™ƒ½ä¸€ä½“机</h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','http://www.ftzlj.com/product/OLS-IT-912');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="http://www.ftzlj.com/product/OLS-IT-912" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-12/20201225164528838.png" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “舒适智能马桶†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">‹Æ§èµ\莎智能马桶OLS-IT-912</h3> </li> </ul> <ul class="hot-show hot-slide" id="icon2"> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','http://www.ftzlj.com/product/HDC6301');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="http://www.ftzlj.com/product/HDC6301" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-12/20201225164429686.png" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">惠达卫æʎHDC6301座便å™?/h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','//m.oufaman.com/ftb/product/CM122AWD-B');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="//m.oufaman.com/ftb/product/CM122AWD-B" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-4/202042913235453.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">华艺卫æʎ坐便器CM122AWD-B</h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','//m.oufaman.com/ftb/product/24357T-S-WK');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="//m.oufaman.com/ftb/product/24357T-S-WK" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-3/202032511281923.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">卡丽‹Æ§ç”³¾UÏx–¯åŒå†²åº§ä¾¿å™?4357T-S-WK</h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','//m.oufaman.com/ftb/product/W505105T-FYQ');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="//m.oufaman.com/ftb/product/W505105T-FYQ" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-3/2020325112741558.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">东鹏整装卫æʎ˜qžä½“坐便器W505105T-FYQ</h3> </li> </ul> <ul class="hot-show hot-slide" id="icon3"> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','http://www.ftzlj.com/product/BC-4033-800');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="http://www.ftzlj.com/product/BC-4033-800" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-12/20201222153137955.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">‹Æ§èµ\莎轻奢æʎ室柜BC-4033-800</h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','http://www.ftzlj.com/product/HFL0102-8138B');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="http://www.ftzlj.com/product/HFL0102-8138B" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-12/20201222152953259.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">惠达卫æʎHFL0102-8138B‹¹´å®¤æŸ›ü/h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','//m.oufaman.com/ftb/product/APGM10L3230-S1');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="//m.oufaman.com/ftb/product/APGM10L3230-S1" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-12/20191218102335531.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">½Ž­ç‰ŒåŽæ´›¾pÕdˆ—‹¹´å®¤æŸ›ü/h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','//m.oufaman.com/ftb/product/MYXS-0654');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="//m.oufaman.com/ftb/product/MYXS-0654" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-12/20191218102446230.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">希箭‹‚®æŸ”¾pÕdˆ—‹¹´å®¤æŸœMYXS-0654</h3> </li> </ul> <ul class="hot-show hot-slide" id="icon4"> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','//m.oufaman.com/ftb/product/M3861-0A01-JMD');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="//m.oufaman.com/ftb/product/M3861-0A01-JMD" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-3/2020327152848157.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">九牧不锈钢扇形淋‹¹´æˆ¿M3861-0A01-JMD</h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','http://www.ftzlj.com/product/HDJ5201-39');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="http://www.ftzlj.com/product/HDJ5201-39" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-12/20201222153343726.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">惠达卫æʎHDJ5201-39可定制淋‹¹´æˆ¿</h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','http://www.ftzlj.com/product/FL40S31');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="http://www.ftzlj.com/product/FL40S31" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-12/2020122392821953.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">法恩莎谧¾pÕdˆ—æ·‹æʎ房FL40S31</h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','//m.oufaman.com/ftb/product/SE095892Y');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="//m.oufaman.com/ftb/product/SE095892Y" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-3/202032511276369.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">摩恩Impression映像淋æʎ房SE095892Y</h3> </li> </ul> <ul class="hot-show hot-slide" id="icon5"> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','http://www.ftzlj.com/product/HWM0301-A01GM');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="http://www.ftzlj.com/product/HWM0301-A01GM" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-12/20201222152244764.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">惠达卫æʎ面盆龙头HWM0301-A01GM</h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','http://www.ftzlj.com/product/HWM0801-A01CP');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="http://www.ftzlj.com/product/HWM0801-A01CP" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-12/20201222152529743.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">惠达面盆龙头HWM0801-A01CP</h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','http://www.ftzlj.com/product/RJY-11-B114.1AD');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="http://www.ftzlj.com/product/RJY-11-B114.1AD" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2021-1/202117163011381.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">锐洁源科技水嘴¾U¢å¤–感应台盆龙头RJY-11-B114.1AD</h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','//m.oufaman.com/ftb/product/HDN5191M');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="//m.oufaman.com/ftb/product/HDN5191M" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-12/2019121810746479.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">惠达抽拉面盆龙头</h3> </li> </ul> <ul class="hot-show hot-slide" id="icon6"> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','//m.oufaman.com/ftb/product/F2H9058SC');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="//m.oufaman.com/ftb/product/F2H9058SC" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-12/2020121514364473.png" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">法恩莎卫‹¹´æ’温花‹z’F2H9058SC</h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','http://www.ftzlj.com/product/HWB0801-P01CP');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="http://www.ftzlj.com/product/HWB0801-P01CP" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2020-12/20201222152744216.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">惠达卫æʎ淋æʎ花洒HWB0801-P01CP</h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','//m.oufaman.com/ftb/product/AMG13S827A');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="//m.oufaman.com/ftb/product/AMG13S827A" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-5/201956152553362.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">½Ž­ç‰Œæ·‹æʎ花洒AMG13S827A</h3> </li> <li onclick="AdClick('S10','//m.oufaman.com','//m.oufaman.com/ftb/product/HMF115-333A');"> <div class="ih-item square2 effect3 bottom_to_top"> <a href="//m.oufaman.com/ftb/product/HMF115-333A" title="" target="_blank"> <div class="img"> <img src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-12/20191218101857419.jpg" alt=""> </div> <div class="info info-ftb"> “沸腾质量金奖†</div> <u></u> </a> </div> <h3 style="text-align:center;">恒洁新翼¾pÕdˆ—花洒HMF115-333A</h3> </li> </ul> </div> </div> <!-- 推荐品牌手控--> <div class="brand_recommended"> <div class="box_title"> <div class="title">推荐品牌</div> </div> <div class="box_content"> <div class="swiper-container3"> <div class="swiper-wrapper" id="_join_In"> <div class="swiper-slide"> <div class="box_img"> <img class="pro" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-9/201999153712924.jpg" alt=""> </div> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai903954.html"> <img class="brand" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-9/20199915513865.jpg" alt=""> </a> <div class="txt01"> <span class="left">å¾·å½¼</span> <div class="box_right"> <span class="txt02">推荐指数</span> <span class="count">9.3</span> </div> </div> <div class="box_btn"> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai903954.html" target="_blank"> <strong></strong> 我要加盟 </a> </div> </div> <div class="swiper-slide"> <div class="box_img"> <img class="pro" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-7/20197917121481.jpg" alt=""> </div> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900979.html"> <img class="brand" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-9/20199915431115.jpg" alt=""> </a> <div class="txt01"> <span class="left">雅立</span> <div class="box_right"> <span class="txt02">推荐指数</span> <span class="count">9.5</span> </div> </div> <div class="box_btn"> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900979.html" target="_blank"> <strong></strong> 我要加盟 </a> </div> </div> <div class="swiper-slide"> <div class="box_img"> <img class="pro" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-7/201978153658188.jpg" alt=""> </div> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai903868.html"> <img class="brand" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-7/2019791702789.jpg" alt=""> </a> <div class="txt01"> <span class="left">因科¾Ÿü/span> <div class="box_right"> <span class="txt02">推荐指数</span> <span class="count">9.8</span> </div> </div> <div class="box_btn"> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai903868.html" target="_blank"> <strong></strong> 我要加盟 </a> </div> </div> <div class="swiper-slide"> <div class="box_img"> <img class="pro" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-7/20197512548792.jpg" alt=""> </div> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai903964.html"> <img class="brand" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-7/201978153520706.jpg" alt=""> </a> <div class="txt01"> <span class="left">金鹭昞ü/span> <div class="box_right"> <span class="txt02">推荐指数</span> <span class="count">8.1</span> </div> </div> <div class="box_btn"> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai903964.html" target="_blank"> <strong></strong> 我要加盟 </a> </div> </div> <div class="swiper-slide"> <div class="box_img"> <img class="pro" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-7/201975103922154.jpg" alt=""> </div> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai903969.html"> <img class="brand" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-7/201975115315335.jpg" alt=""> </a> <div class="txt01"> <span class="left">西唯</span> <div class="box_right"> <span class="txt02">推荐指数</span> <span class="count">8.0</span> </div> </div> <div class="box_btn"> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai903969.html" target="_blank"> <strong></strong> 我要加盟 </a> </div> </div> <div class="swiper-slide"> <div class="box_img"> <img class="pro" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-7/20197418359951.jpg" alt=""> </div> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai903806.html"> <img class="brand" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-7/201975104143566.jpg" alt=""> </a> <div class="txt01"> <span class="left">优普卫æʎ</span> <div class="box_right"> <span class="txt02">推荐指数</span> <span class="count">9.3</span> </div> </div> <div class="box_btn"> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai903806.html" target="_blank"> <strong></strong> 我要加盟 </a> </div> </div> <div class="swiper-slide"> <div class="box_img"> <img class="pro" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-7/201974162647787.jpg" alt=""> </div> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai903996.html"> <img class="brand" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-7/20197418956468.jpg" alt=""> </a> <div class="txt01"> <span class="left">艾芬辽ü/span> <div class="box_right"> <span class="txt02">推荐指数</span> <span class="count">9.4</span> </div> </div> <div class="box_btn"> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai903996.html" target="_blank"> <strong></strong> 我要加盟 </a> </div> </div> <div class="swiper-slide"> <div class="box_img"> <img class="pro" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-9/20199915444928.jpg" alt=""> </div> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai903998.html"> <img class="brand" src="http://img.jieju.cn/upimg//2019-7/20197416420437.jpg" alt=""> </a> <div class="txt01"> <span class="left">芙林</span> <div class="box_right"> <span class="txt02">推荐指数</span> <span class="count">9.3</span> </div> </div> <div class="box_btn"> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai903998.html" target="_blank"> <strong></strong> 我要加盟 </a> </div> </div> </div> <!-- å¦‚æžœéœ€è¦å¯¼èˆªæŒ‰é’ --> <div class="swiper-button-prev"></div> <div class="swiper-button-next"></div> </div> </div> </div> <!-- 新闻热点 --> <div class="news"> <div class="box_title"> <div class="title">新闻热点</div> </div> <div class="box_content all_position"> <div class="sec"> <div class="sec_title all_position"> <p class="txt01">品牌资讯</p> <a class="more" href="//m.oufaman.com/news/pinpai.html" target="_blank">more</a> </div> <div class="sec_pic"> <a target="_blank" href="//m.oufaman.com/News/20210202/Detail816297.shtml"> <div class="box_img"> <img class="pro" src="http://img.jieju.cn/upimg/2021-2/202122163014640.png" alt=""> </div> <div class="hover_txt"> <div class="hover"></div> <p class="txt02">艾芬辄¡”µçƒ­æ¯›å·¾æž¶ï¼Œæ›¿ä¸èƒ½å›žå®¶çš„你陪父母温暖过òq³ü/p> </div> </a> </div> <ul class="sec_list"> <li> <a target="_blank" href="//m.oufaman.com/News/20210202/Detail816296.shtml">中洁观察丨华艺卫‹¹?020品牌升çñ”向业界释攑ևº˜q™äº”大信åðD/a> </li> <li> <a target="_blank" href="//m.oufaman.com/News/20210201/Detail816282.shtml">Roca官网3.0上线,即åˆÖM½“骋ü/a> </li> <li> <a target="_blank" href="//m.oufaman.com/News/20210201/Detail816281.shtml">æ¸©æƒ…æš–å¯’å† ä¼ æ’­æ­£èƒ½é‡â€”â€”å®‰å½égh看望慰问麻风病康复耄ü/a> </li> <li> <a target="_blank" href="//m.oufaman.com/News/20210201/Detail816275.shtml">牛气盘点|航标2020荣耀高光时刻</a> </li> </ul> </div> <div class="sec"> <div class="sec_title all_position"> <p class="txt01">十大品牌</p> <a class="more" href="//m.oufaman.com/infonew/search.aspx?typeid=1&Key=十大品牌" target="_blank">more</a> </div> <div class="sec_pic"> <a target="_blank" href="//m.oufaman.com/News/20201209/Detail815759.shtml"> <div class="box_img"> <img class="pro" src="http://img.jieju.cn/upimg/2020-12/202012993428417.jpg" alt=""> </div> <div class="hover_txt"> <div class="hover"></div> <p class="txt02">â€?020设计师信赖åŽM大品牌”出炉,ä¸ÞZ½•Gobo高宝是唯一上榜卫æʎ品牌>ü/p> </div> </a> </div> <ul class="sec_list"> <li> <a href="//m.oufaman.com/News/20201124/Detail815581.shtml" target="_blank">艾芬辑֮žåŠ›æ‰“榜!再度㔉联中国ç”늃­æ¯›å·¾æž¶åŽM大品牌榜馕ü/a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/News/20201109/Detail815346.shtml" target="_blank">双åŽM一淋æʎ房怎么选?中洁¾|‘åŽM大品牌榜单推荐,九牧值得信赖ï¼?/a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/News/20200928/Detail814767.shtml" target="_blank">¼‹¬æ ¸å®žåŠ›‹z¾äÝo鹰卫‹¹´è£èŽ·â€œä¸­å›½å«‹¹´åŽM大品牌“ü/a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/News/20200902/Detail814464.shtml" target="_blank">荣耀加冕 | ‹Æ§èµ\莎荣è†?020华腾杯“卫‹¹´åª„响力十大品牌“ü/a> </li> </ul> </div> <div class="sec"> <div class="sec_title all_position"> <p class="txt01">行业新闻</p> <a class="more" href="//m.oufaman.com/news/hanye.html" target="_blank">more</a> </div> <div class="sec_pic"> <a target="_blank" href="//m.oufaman.com/News/20210128/Detail816266.shtml"> <div class="box_img"> <img class="pro" src="http://img.jieju.cn/upimg/2021-1/202112817846772.png" alt=""> </div> <div class="hover_txt"> <div class="hover"></div> <p class="txt02">æŠ—èŒé˜²ç–«éœ€æ±‚çˆ†å å«æʎ产品格岔改变</p> </div> </a> </div> <ul class="sec_list"> <li> <a href="//m.oufaman.com/News/20210123/Detail816224.shtml" target="_blank">数读ä¹îC¹°ä¹ŽÍ¼ä¸‰æ–¹ä¸¾è¯æƒå¨è§£è¯»æ•°æ®èƒŒåŽçš„购买逻辑</a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/News/20210122/Detail816211.shtml" target="_blank">全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会潮州地区委员召开《卫生陶瓗÷€‹ã€Šå«ç”Ÿæ´å… æ™ø™ƒ½åä¾¿å™¨ã€‹æ ‡å‡†ä¿®è®¢è®¨è®ÞZ¼š</a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/News/20210119/Detail816184.shtml" target="_blank">ä¸­æ—¥éŸ©ä¸‰å›½æŠ—èŒåä¼šå…±åŒå‘èµ ä¸–ç•ŒæŠ—èŒäº§ä¸šè”åˆä¼šï¼ˆWFAI)正式成½fŠü/a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/News/20210115/Detail816147.shtml" target="_blank">【重庆家居定制展】我为门都发å£?/a> </li> </ul> </div> </div> </div> <!-- 最æ–îC»£ç 热门代理--> <div class="new_agent all_position"> <div class="left"> <div class="box_title all_position"> <div class="title">最æ–îC»£ç…ü/div> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/newdaili/info.aspx?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg" target="_blank">查看全部</a> </div> <ul class="box_content"> <li class="head all_position2 "> <span class="name">联系亹ü/span> <span class="address">代理区域</span> <span class="brand">意向品牌</span> <span class="money">投资金额</span> <span class="tel">联系方式</span> <span class="date">发布旉™—´</span> </li> <div class="box_li" id="list_agent_new"> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44096.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">é©?*</span> <span class="address">新疆çŸÏx²³å­ü/span> <span class="brand">心æ“v伽蓝</span> <span class="money">50万元</span> <span class="tel">159****5281</span> <span class="date">2021-02-01</span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44095.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">èµ?*</span> <span class="address">æ²Ðn—省郑州市</span> <span class="brand">东鹏整装卫æʎ</span> <span class="money">1万元</span> <span class="tel">135****1559</span> <span class="date">2021-01-30</span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44088.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">è‰?*</span> <span class="address">内蒙古乌‹¹ðD/span> <span class="brand">½Ž­ç‰Œå«æʎ</span> <span class="money">0万元</span> <span class="tel">132****1665</span> <span class="date">2021-01-28</span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44087.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">ç’?*</span> <span class="address">闄曡タ娓åµA</span> <span class="brand">涓滈½Ž¯é¼‚‹î—Šé—荠ü/span> <span class="money">1万元</span> <span class="tel">150****0114</span> <span class="date">2021-01-27</span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44086.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">ç’?*</span> <span class="address">闄曡タ娓åµA</span> <span class="brand">娆ц矾鑑ֺ¡å´¼å¨´?</span> <span class="money">1万元</span> <span class="tel">150****0114</span> <span class="date">2021-01-27</span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44085.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">ç’?*</span> <span class="address">闄曡タ娓åµA</span> <span class="brand">鎭掓¼‚¥é—荡</span> <span class="money">1万元</span> <span class="tel">150****0114</span> <span class="date">2021-01-27</span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44083.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">å¯?*</span> <span class="address">姹熻らK—楁槍</span> <span class="brand">鐞嗘兂鍗荡</span> <span class="money">2万元</span> <span class="tel">133****9378</span> <span class="date">2021-01-26</span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44073.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">å€?*</span> <span class="address">郯城åŽÜŠ/span> <span class="brand">怡和æ™ø™ƒ½é©¬æ¡¶</span> <span class="money">10万元</span> <span class="tel">152****9808</span> <span class="date">2021-01-24</span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44072.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">æ?*</span> <span class="address">四川é›äh‡Ÿ</span> <span class="brand">九牧厨卫</span> <span class="money">15万元</span> <span class="tel">181****1691</span> <span class="date">2021-01-22</span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44071.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">éŸ?*</span> <span class="address">江西乐åã^</span> <span class="brand">安华卫æʎ</span> <span class="money">200万元</span> <span class="tel">137****9338</span> <span class="date">2021-01-21</span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44070.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">éŸ?*</span> <span class="address">江西乐åã^</span> <span class="brand">‹Æ§èµ\莎卫‹¹³ü/span> <span class="money">80万元</span> <span class="tel">137****9338</span> <span class="date">2021-01-21</span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44069.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">éŸ?*</span> <span class="address">江西乐åã^</span> <span class="brand">惠达卫æʎ</span> <span class="money">80万元</span> <span class="tel">137****9338</span> <span class="date">2021-01-21</span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44067.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">éŸ?*</span> <span class="address">江西乐åã^</span> <span class="brand">恒洁卫æʎ</span> <span class="money">80万元</span> <span class="tel">137****9338</span> <span class="date">2021-01-21</span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44063.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">é™?*</span> <span class="address">重庆彭水åŽÜŠ/span> <span class="brand">申鹭辑֍«‹¹³ü/span> <span class="money">1万元</span> <span class="tel">189****1429</span> <span class="date">2021-01-18</span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44062.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">2**</span> <span class="address">重庆彭水</span> <span class="brand">中宇厨卫</span> <span class="money">1万元</span> <span class="tel">189****1429</span> <span class="date">2021-01-18</span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/pinpai/daili/detail44057.html" target="_blank" class="all_position2"> <span class="name">é—?*</span> <span class="address">灞变½W¢å¨´åº¡ç•ž</span> <span class="brand">¾l î… å¢é—荡</span> <span class="money">10万元</span> <span class="tel">139****1098</span> <span class="date">2021-01-16</span> </a> </li> </div> </ul> </div> <div class="right"> <div class="box_title all_position"> <div class="title">热门代理</div> </div> <ul class="box_content"> <!-- å‰ä¸‰å åŠ ç±»å?-> <li> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900481.html" target="_blank"> <span class="txt01 bright01">1</span> <span class="txt02">九牧厨卫</span> <span class="txt03"><span>16.6w</span>å…Ïx³¨åº?/span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900505.html" target="_blank"> <span class="txt01 bright01">2</span> <span class="txt02">‹¹·å°”</span> <span class="txt03"><span>13.3w</span>å…Ïx³¨åº?/span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900411.html" target="_blank"> <span class="txt01 bright01">3</span> <span class="txt02">å¾ïL«‹è duravit</span> <span class="txt03"><span>11.7w</span>å…Ïx³¨åº?/span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900426.html" target="_blank"> <span class="txt01 ">4</span> <span class="txt02">恒洁卫æʎ</span> <span class="txt03"><span>11w</span>å…Ïx³¨åº?/span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900483.html" target="_blank"> <span class="txt01 ">5</span> <span class="txt02">都龙卫æʎ</span> <span class="txt03"><span>10.7w</span>å…Ïx³¨åº?/span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai901334.html" target="_blank"> <span class="txt01 ">6</span> <span class="txt02">意中陶卫‹¹³ü/span> <span class="txt03"><span>10.7w</span>å…Ïx³¨åº?/span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900443.html" target="_blank"> <span class="txt01 ">7</span> <span class="txt02">‹Æ§èµ\莎卫‹¹³ü/span> <span class="txt03"><span>10w</span>å…Ïx³¨åº?/span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900874.html" target="_blank"> <span class="txt01 ">8</span> <span class="txt02">人文卫æʎ</span> <span class="txt03"><span>9.9w</span>å…Ïx³¨åº?/span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900454.html" target="_blank"> <span class="txt01 ">9</span> <span class="txt02">汉斯格雅</span> <span class="txt03"><span>9.7w</span>å…Ïx³¨åº?/span> </a> </li> <li> <a href="//m.oufaman.com/weiyu/pinpai900425.html" target="_blank"> <span class="txt01 ">10</span> <span class="txt02">东鹏整装卫æʎ</span> <span class="txt03"><span>9.7w</span>å…Ïx³¨åº?/span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> <!-- footer --> <link href="/ViewScripts/TenBrand/BrandList/css/footer.css" rel="stylesheet" /> <footer> <div class="footer1"> <div class="wrap footer-div"> <div class="left"> <ul class="left-title"> <li><a href="//m.oufaman.com/pinpai/" target="_blabk">关于十大品牌</a></li> </ul> <p class="line"></p> <div class="txt"> 中洁¾|‘,成立äº?000òqß_¼Œæœ¬éƒ¨ä½äºŽ¾ŸŽä¸½çš„鹭岛厦门,是目前全球卫‹¹´è¡Œä¸šä¸“业的垂直媒体之一,也是最早开启互联网模式的媒体åã^台ã€?014òq´ä¸­‹zç½‘成立了中‹zç½‘数据研究中心,根据åŽM大品牌依据四大评估系¾lŸã€ä¸‰åå¤š™åҎŒ‡æ ‡ï¼Œå¯¹å“ç‰Œäº’联网指数˜q›è¡Œæ·±åìa研究,参考各大权威、专业协会及国家¾U§è´¨‹‚€å•ä½æ•°æ®ï¼Œå¾—å‡ÞZ¸­‹zå«‹¹´åŽM大品牌榜〠<a href="//m.oufaman.com/pinpai/" target="_blank">[查看更多]</a> </div> <div class="left-ul"> </div> </div> <div class="right"> <img src="/ViewScripts/TenBrand/BrandList/img/code.png" alt=""> <div>中洁¾|‘官方微信二¾l´ç </div> </div> </div> </div> <div class="footer2"> <div class="wrap"> <div class="footer-detail-2"> <div class="footer-nav-logo"></div> <ul class="footer-nav"> <li><a href="//m.oufaman.com/about/index" rel="nofollow" target="_blank">¾|‘ç«™½Ž€ä»Šü/a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/about/youshi" rel="nofollow" target="_blank">¾|‘站优势</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/about/fuwu" rel="nofollow" target="_blank">¾|‘站服务</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/about/hezuo" rel="nofollow" target="_blank">¾|‘站合作</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/about/job" rel="nofollow" target="_blank">­všè˜è‹±æ‰</a></li> <li> <a href="//m.oufaman.com/about/contact" rel="nofollow" target="_blank">联系我们</a> </li> <li><a href="//m.oufaman.com/about/Money" rel="nofollow" target="_blank">汇款帐号</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/about/yqlj" target="_blank">友情链接</a></li> <li><a href="//m.oufaman.com/map" target="_blank">¾|‘ç«™å¯ÆDˆª</a></li> </ul> <ul class="footer-show"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> <p>全国免费服务热线ï¼?00-661-8887</p> </div> <div style="width:100%;margin: 0 auto;text-align:center;padding-top: 30px;"> <a href="http://beian.miit.gov.cn/" target="_blank" style="color:#696c76;">闽B2-20040156å?7</a> <a target="_blank" href="http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=35020302032950" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"> <img src="http://www.beian.gov.cn/img/ghs.png" style="float:left; margin-top: 5px;"><span style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin:6px 0px 0px 5px; color:#666;"> 闽公¾|‘å®‰å¤ 35020302032950å </span> </a> </div> </div> </div> </footer> <!-- ˜q›åº¦æ --> <script src="/Scripts/Js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js"></script> <script src="/ViewScripts/TenBrand/BrandList/js/swiper.min.js"></script> <script src="/ViewScripts/TenBrand/List/js/index.js?t=202007281618"></script> <script src="/Scripts/Js/statistical-analysis.js"></script> </body> </html>